Posted on Leave a comment

Услуги в счетоводството България по фирмени регистрации

Услуги в счетоводството България по фирмени регистрации

Услуги в счетоводството България има голямо разнообразие. Но, като цяло стартирането на един бизнес у нас е част от тези услуги и изисква оформяне на документация по регистрация на самата новоучредена фирма в Търговския регистър в България. Тази дейност се извършва от специалисти и експерти в областта на правната дейност и счетоводството за физически лица или пък юридически. Стандартно регистрацията на фирми може да се раздели на две основни групи: регистрация на изцяло български фирми и учреждения и регистрация в страната на чуждестранни лица.

Регистриране на фирми с български произход – процедурата по регистриране на български фирми е стандартна. Днес всичко е по-улеснено и доверявайки се на един опитен счетоводител от реномирана счетоводна кантора, фирмите могат да бъдат спокойни за успешния си старт. Пълния набор от необходими документи се внася в Търговския регистър, като предварително сте обсъдили името на фирмата, началния и капитал, дейност,  съдружници, седалище и всички характерни за регистрацията неща. Последва регистрация и в НАП. Издава се Булстат номер и фирмата е регистрирана да извършва дейността си накратко.

Регистрация на фирми на чуждестранни лица в Българияуслуги в счетоводството България от този тип са все по-често явление. Днес, като част от Европа, страната ни е отворена към редица международни инвестиции, което налага и регистрацията на чуждестранни фирми у нас. Условно можем да разделим тази регистрация на физически лица от Европейския съюз, на такива намиращи се извън съюза и на фирми с дялово участие на чуждестранни съдружници. Документацията по регистрацията е почти идентична с тази подавана за българските фирми, но тук тя освен на български се оформя и на езика на чуждестранния гражданин регистриращ фирма у нас.

До тук ставаше въпрос за физически лица. Когато говорим за регистрация на юридически такива, нещата са малко по-различни. При регистрация на чуждестранното физическо лице в България, като основател на клон на чуждестранна фирма у нас или като съдружник в съществуваща българска фирма се изисква и следното: документ от страната на чуждестранното лице за неговото състояние в Търговския регистър в страната му. Съгласувано решение на съдружниците на чуждестранното юридическо лице, за откриването на фирмен клон в България.

 Услуги в счетоводството България се занимават редовно и качествено с подобен тип услуги по регистрация описани по горе. Те са рентабилното решение за всеки успешен бизнес старт. Така, че независимо дали сте българска или международна компания, доверете се на професионалистите.