Posted on Leave a comment

Счетоводство в България и договорните отношения на служителите

Счетоводство в България

Счетоводство в България и договорите на работниците в една фирма са взаимосвързани неща. Общо казано работата по графа човешки ресурси или ТРЗ е облечена и в своята счетоводна отчетност на заплатите, разходите по осигуровки от страна на работника и на работодателя, както и подаването, регистрацията и прекратяването на договори на работници. Всички тези договорни отношения и последващите стъпки към тях са специфична материя, която с помощта на професионална счетоводна кантора и професионалистите работещи в нея, са доста по улеснена задача.

Специфика на договорите у нас – Трудов или Граждански договор?

При счетоводство в България има два основни типа договорни отношения – единият е Трудов, а другия Граждански. Общо казано трудовият договор е облеченото в писмена форма постъпване на работника на работа в дадена фирма. Именно работодателя или упълномощените от него счетоводители са длъжни да изпратят уведомително писмо до НАП за сключен, изменен или прекратен трудов договор. Като цяло след сключването на този тип договор работника е длъжен до седмица срок да постъпи на работа, след като копие от договора му и завереното удостоверение от НАП му е връчено!

Тъй, като счетоводните кадри в реномираните агенции за счетоводство в България, боравят с електронен подпис и подават всички уведомления онлайн, то чакането по опашки в НАП е избегнато и всичко се случва много по-лесно за една фирма, която има голям набор от кадри например.

Гражданските договори са предпочитани в голяма степен от работодател и работник напоследък, защото са по „отворени“ така да се каже. В тях работодателя плаща за свършената от работника работа, а не за осем часов нормиран работен ден! За работникът пък няма фиксиране на работодател, работно място или време на работа – той може да изпълнява дейности по няколко граждански договора едновременно. Особеното при този тип договорни отношения е, че работника има право на осигуровки по здравни и социални пера, както и осигурителния му стаж се признава, но той не се води за трудов такъв. Също така всички платени болнични са за сметка на лицето работник, а не на работодателя!

Един такъв тип договор може да бъде за комисионна, за изработка, за поръчка, с характер на търговски управител или пълномощник. Като цяло договорните отношения на служителите в български и международни фирми у нас, според счетоводство в България са точно регламентирани от закона, но е нужно познание на материята, така че удачния вариант е абонамент за ежемесечни счетоводни услуги, включващ и  тази!