Posted on Leave a comment

Пряката зависимост между търговия, икономика и потребление

потребление

Пряката зависимост между търговия, икономика и потребление се крие именно в развитието на икономиката, благодарение на търговията и в частност потреблението, било то външно или вътрешно. Тенденцията, която се очертава в тази една зависимост, към деглобализация е свързана главно с международната търговия и отварянето на пазарите за движение на стоки, услуги и хора.

За цели 30 години в света протичаха процеси на интензивна международна търговия, които до преди 5 години течаха стандартно. Но процесите на деглобализация започнаха не с референдума в Англия, нито с избора на Америка към Тръмп за президент, а много преди това с все по-голямото свиване и централизиране на търговките международни пазари, инвестиции и имиграционни процеси.

Икономиките на страните по света се разграничиха на два вида: либерално насочени или национално насочени. Коя от двете е по-удачна не може да се каже, защото за развиващите се икономики, като че ли втория вариант изглежда по-рентабилен. Това е така, защото след, като инвеститорите главно бяха привлечени от бързия ръст в определени страни, поради глобалния пазар и свободната търговия, то днес тези инвестиции са в стагнация поради свиването на пазарите! На фона на това ръстът на брутния вътрешен продукт в страните по света расте с бързи темпове и то доста по-бързо от търговията на международно равнище.

Така икономиката основаваща се на три компонента за растежа си: износ, потребление и търговия се оказва пред двата вида избора, които вече споменахме. Пряката зависимост между търговия, икономика и потребление търсим и сега, но на ново ниво, след като износа се оказва слабо печеливша карта. Така или избираме много рисковата стратегия на страни, като Аржентина и Бразилия например за либерална икономика и привличане на инвестиции, чрез стабилен публичен финансов сектор, или избираме национално ориентирана икономика, която пък се стреми към финансова независимост от останалата част от света. Пример за такава държава е най-вече Русия.

България, като част от Европейския съюз ще избере политика обусловена от него в икономически план, но ръстът на брутния ни вътрешен продукт и лошите нива на износ в съюза, красноречиво показват индикатори за промяна в съотношението на пряката зависимост между търговия, икономика и потребление у нас, в Европа и по света, като цяло! А това определено ще наложи промени в политически и икономически план.