Posted on Leave a comment

Определянето на бюджет в едно домакинство

Определянето на бюджет в едно домакинство или семейна единица е жизненоважен фактор за доброто състояние на финансите ви. Като семейство вие имате определени приходи и съответно разходи. Когато добре разпределяте и управлявате тези две основни групи на бюджета си, следва да ви остават пари и за третата важна група – спестявания за непредвидени ситуации! Изградете си навика в края на всеки месец да правите бюджета си за следващият, така лесно ще плащате сметки, ще предвиждате семейни излизания и разходки, както и средства за децата, ако имате такива.

Вече има доста много удобни интернет програми за създаването на семеен бюджет и не е нужно да пишете на листчета, които след това изчезват някъде. Добре е да вземете под внимание, взимате ли аванси и кога са падежите на различните ви плащания. Всичко това вкарано прегледно в колоните приход и разход, спомага бързата сметка, дали остават пари настрана за непредвидени ситуации. Към разходите включете всички сметки за заеми, парно, ток, вода, покупки на дрехи и храна, такси в детски заведения и така нататък. Често приходите са сведени до заплати, наеми и помощ от родители. Добре е ако от приходите, като извадим разходите да оставаме на плюс, което за условията в страната е малко съмнително, но не и непостижимо!

Не е добре само единият възрастен член от семейството да се нагърби със задачата по определянето на бюджет. Това начинание би трябвало да се обсъжда ежемесечно от всички членове на домакинството, като се вземат предвид желанията и предпочитанията на всички в къщи и възможността им за осъществяване. Така ще приучите децата си на отговорност към финансовите средства и ще избегнете обвинения от сорта – „ ти правиш бюджета, къде отидоха парите?“.

Зад всеки ежемесечен бюджет трябва да прозира и мисълта на семейството за бъдещето. Тоест бюджета не се изгражда на база месечно оцеляване, а на база какво ще спестим за нашето бъдеще и това на децата ни. Добре е да помислите за спестовен депозит, допълнителен пенсионен фонд и спестовен влог за децата ви. Въпреки, че звучи много с добро управление на финансите е постижимо и повярвайте жизненоважно за доброто бъдеще на цялото семейство! Така, че освен, че определянето на бюджет за домакинството е много важно, то важно е и той да бъде изграден разумно и с мисълта за предстоящото.