Posted on Leave a comment

Търговията и икономиката на Европейския съюз се движат от инвестициите

Търговията и икономиката на Европейския съюз се движат от инвестициите

Търговията и икономиката на Европейския съюз се основават на потреблението и инвестиционните практики, както до голяма степен се основава всяка икономика. За съжаление, обаче и двата показателя са леко занижени в Европа, защото доверието на потребителя намалява, а инвеститорите, като че ли се отдръпват леко. Независимо от това ръст в инвестициите, в строителна дейност и оборудване има, както и повишено вътрешно потребление. Благодарение на това все пак икономически растеж в Еврозоната има и той донякъде компенсира лошите показатели на външната търговия.

Както ръстът на брутния вътрешен продукт в страната ни расте, така и този на Евросъюза се покачва, но много бавно и плавно. Това донякъде е показател за стабилност, но като цяло цифрите на растеж са твърде малки – в порядъка на 2.3% за цялата 2019 година. Това налага търсенето на допълнителни финансови стимули за икономиката на Европейските страни и подтикването им към развитие.

Общо казано ръст се забелязва и в основния капитал, и в потреблението в частния и правителствения сектори, както и в износа и вътрешното потребление, но значителното увеличение на вноса пък понижава показателите за растеж в икономиката. Търговията и икономиката на Европейския съюз, като цяло се движат от инвестициите. Именно инвестирането в нови производства, проекти и развитие води до повишаване на потреблението в последствие и балансиране на износа и вноса.

На фона на цялото това стабилно, бавно и плавно развитие и възстановяване на икономиката на Европейския съюз, големи рискове крият външни фактори, като сътресенията на световния пазар, спада в цените на суровините и застоя в икономиката на страни, като Китай. Тези рискове все повече нарастват и в комбинация с все по-нарастващото недоверие на потребителите, могат до доведат до негативни последици за икономиките на страните в съюза!

Най-големият риск за стабилната и развиваща се икономика на Еврозоната си остава нестабилната политическа обстановка на страните участващи в нея. Тези сътресения в политиката се наблюдават не само в България, но и в Испания, Великобритания и редица други страни. От своя страна политическият климат на нестабилност отблъсква инвестициите и това усложнява още повече икономическата обстановката. Рисковете са в един момент, повишеното вътрешно търсене и потребление да не може да компенсира слабата външна търговия! Така развитието на търговията и икономиката на Европейския съюз за предстоящата година остава по-скоро спорно, отколкото ясно ориентирано.