Posted on Leave a comment

Разликата между спестовен влог и депозит!

Разликата между спестовен влог и депозит

Спестовен влог и депозит са двете най-разпространени и масово използвани услуги на банките за граждани. Целите и на двата вида продукти са съхранение на спестените от потребителя на банката средства с цел увеличение. Добре е да знаем обаче, кои са основните разлики между тези две опции, които ни се предоставят. Така ще направим най-удачния избор, който ще обслужва финансовите ни нужди във времето!

Основната и една от най-важните разлики между депозит и спестовен влог е срока на съхранение на парите ви от страна на банката. Обикновено депозитите са по-краткосрочни вложения в банката и те могат да бъдат направени най-малко за три месеца до няколко години. През този период фиксирана лихва оказана в договора ви с банката се начислява ежемесечно върху сумата пари, която сте внесли. Относно влоговете имате две опции за избор – срочен и безсрочен влог. При първия теглите внесените пари след изтичане на определения в договора ви срок, а при втория може да ги съхранявате в банката за неограничен период от време.

Срочните влогове много наподобяват депозитите по спестовна сметка в банката. И при двата вида услуги в повечето случай не може да се внасят и да се теглят пари по всяко време. Затова и фиксираните периоди тук са по-кратки, но пък олихвяването е по-високо! При безсрочните влогове или дългосрочните такива, като един детски спестовен влог, можете да довнасяте пари по всяко време, но опциите за изтегляне са индивидуално договорени в различните банкови институции. По правило тези влогове имат доста по-ниско олихвяване, но са по освободени от към достъпност до парите ви!

Спестовен влог и депозит под различни опции за срок, довнасяне, теглене или олихвяване се предлагат от всички банкови организации на пазара в страната. Има опции на депозити, които ви позволяват довнасянето или тегленото на предварително определена сума пари, веднъж или два пъти през срока на депозита. В зависимост от условията това може да намали лихвата по депозита, но има и варианти, в които тя се запазва. И при депозита, и при влога има фиксирана определена първоначална сума за внасяне, за да ви бъде открита спестовната сметка!

Като цяло основните разлики между спестовен влог и депозит по сметка в банката си остават срока на продължителност и олихвяването. От там нататък опциите са разнообразни и отделните банки измислят все по-атрактивни оферти, за да привлекат клиенти!