Posted on Leave a comment

Как се регистрира фирма в България?

Как се регистрира фирма в България

Регистриране на български фирми или как да учредим, регистрираме легално и накараме една компания да работи в страната? Основно закона за Търговията у нас се занимава с въпросите по регистрация и пререгистрация на фирми в страната. В него са заложени точките за регистрация на различни видове еднолични и дружествени фирми. Също така са посочени регулациите за регистрация на фирми от български лица или чуждестранни граждани съответно. Както може да се регистрира фирма в България, така и български предприемачи, могат да регистрират компании в чужбина. Всичко е въпрос на бизнес интереси, нива на данъци, документални пречки или ползи, както и пазарна изгода. В този материал, ще ви споменем основните стъпки по учредяването и регистрацията на една новосъздадена компания, която ще оперира в страната или правната й основа ще бъде регистрирана в България.

 Регистриране на български фирми – важни стъпки, които се предприемат

Основната информация, която е необходима за регистрацията на фирми в България е: какви могат да бъдат правните форми на една фирма, ползите от една или друга правна форма, както и стъпките за регистрация! По отношения на правната форма на една фирма, това най-добре се решава от учредителите. Ако сте еднолично лице, което няма нужда от партньори и управлява малък бизнес, то ЕТ е удачно за вас. От счетоводна гледна точка между ЕТ и ЕООД има значителни разлики, но като цяло и двете форми са удачни за един малък и среден бизнес.

Регистриране на български фирми, може да направите и под различни сдружения, като ООД, АД или пък търговско представителство, или клон на фирма в страната. Каквато и правна форма да изберете, първата стъпка от регистрацията на фирма в страната е запазването на име за вашата фирма. Така ще избегнете досадни повторения и най-добре ще се ориентирате за това в електронния сайт на Агенцията по вписванията! Втората стъпка от регистрацията е подготвянето на пакет документи, които за ООД например включват – Заявление за обстоятелства, Декларация на същата основа, Декларации за управител и съгласието за останалите съдружници с това и други. Счетоводните и адвокатски кантори изготвят перфектен набор от документи и правят Bulgarian company registration перфектно, така че е добре да се доверите на такава кантора!

Откриването на сметка, заплащане на такса за регистрацията, подаването на набора от документи, получаване на Удостоверение за вписване и фирмен печат са следващите стъпки от процеса по регистриране на български фирми, за да е всичко легитимно оформено. Процедурата е сравнително олекотена, а ползите да се регистрира фирма в България значителни, но все пак е добре да се доверете на професионалисти! Регистрирайте компанията си днес, за да изпитате ползите утре!