Posted on Leave a comment

Търговията и икономиката на Европейския съюз се движат от инвестициите

Търговията и икономиката на Европейския съюз се движат от инвестициите

Търговията и икономиката на Европейския съюз се основават на потреблението и инвестиционните практики, както до голяма степен се основава всяка икономика. За съжаление, обаче и двата показателя са леко занижени в Европа, защото доверието на потребителя намалява, а инвеститорите, като че ли се отдръпват леко. Независимо от това ръст в инвестициите, в строителна дейност и оборудване има, както и повишено вътрешно потребление. Благодарение на това все пак икономически растеж в Еврозоната има и той донякъде компенсира лошите показатели на външната търговия.

Както ръстът на брутния вътрешен продукт в страната ни расте, така и този на Евросъюза се покачва, но много бавно и плавно. Това донякъде е показател за стабилност, но като цяло цифрите на растеж са твърде малки – в порядъка на 2.3% за цялата 2019 година. Това налага търсенето на допълнителни финансови стимули за икономиката на Европейските страни и подтикването им към развитие.

Общо казано ръст се забелязва и в основния капитал, и в потреблението в частния и правителствения сектори, както и в износа и вътрешното потребление, но значителното увеличение на вноса пък понижава показателите за растеж в икономиката. Търговията и икономиката на Европейския съюз, като цяло се движат от инвестициите. Именно инвестирането в нови производства, проекти и развитие води до повишаване на потреблението в последствие и балансиране на износа и вноса.

На фона на цялото това стабилно, бавно и плавно развитие и възстановяване на икономиката на Европейския съюз, големи рискове крият външни фактори, като сътресенията на световния пазар, спада в цените на суровините и застоя в икономиката на страни, като Китай. Тези рискове все повече нарастват и в комбинация с все по-нарастващото недоверие на потребителите, могат до доведат до негативни последици за икономиките на страните в съюза!

Най-големият риск за стабилната и развиваща се икономика на Еврозоната си остава нестабилната политическа обстановка на страните участващи в нея. Тези сътресения в политиката се наблюдават не само в България, но и в Испания, Великобритания и редица други страни. От своя страна политическият климат на нестабилност отблъсква инвестициите и това усложнява още повече икономическата обстановката. Рисковете са в един момент, повишеното вътрешно търсене и потребление да не може да компенсира слабата външна търговия! Така развитието на търговията и икономиката на Европейския съюз за предстоящата година остава по-скоро спорно, отколкото ясно ориентирано.

Posted on Leave a comment

Наемане счетоводител в България за финансова и банкова консултация

Наемане счетоводител в България за финансова и банкова консултация

Наемането на счетоводител в България е оправдана и специфична услуга. Днес бизнеса е динамичен, затова и самото счетоводство е динамично. С оглед на доброто водене на счетоводството на една фирма е нужно да се доверим на доказани професионалисти в бранша, като тези от реномираните счетоводни къщи и консултантски агенции.  Независимо от вида на бизнеса и сферата му, то теоретичните и практически умения в управлението на данъците и счетоводството са нужни, той да се развива и да е конкурентен. Всяко ООД, ЕООД, ЕТ или пък АД са сложни бизнес структури, чийто ефективно управление на финансовия ресурс и свиването на разходите – водят до по-голяма вероятност за успешно развитие.

Какво представлява финансовата и банкова консултация за една фирма?

Днес у нас, както и по света, и в частност в Европа потреблението е доста по-свито, поради кризите, които връхлитат пазара. В тази силно конкурентна среда една фирма има един единствен шанс да върви напред и той е доброто финансово планиране! За да има фирмата такова планиране и е нужен поне един експерт счетоводител в България, защото все пак се развива в България, въпреки че може и да е чуждестранна фирма. Финансовото планиране до голяма степен е планиране на данъчното управление и на динамична счетоводна отчетност. Една от стъпките по оптимизация на структурата на компаниите е тяхната структурна промяна. Така наместо да плащат за обемен счетоводен отдел, е по-добре да се доверят на външни счетоводни експерти! До голяма степен финансовия резултат за фирмата се повлиява от тази стъпка, а и външните специалисти се занимават с динамично счетоводство, което днес се налага все повече.

Като цяло финансовото планиране е част от допълнителните и безплатни услуги на един счетоводен абонамент, който е ежемесечен. Винаги и по всяко време фирмата е обезпечена относно финансово управление и консултации от експерти в областта на финансите. Портфейла с активи се управлява по най-добрият и рентабилен начин. Спрямо банковата консултация, тя също е допълнителна счетоводна услуга на счетоводител в България от счетоводна организация. Тук фирмата е покрита по параметри, като откриване на банкови сметки, договаряне на условия по лизинги и кредитиране, онлайн банкиране, помощ при участие в държавни поръчки, търгове и други.

Наемането на външен счетоводител в България, който е доказал се професионалист в една реномирана счетоводна кантора е най-доброто решение за динамичния бизнес днес. Само така изпреварвате конкуренцията и има 24/7 експерти на ваше разположение.

Posted on Leave a comment

Услуги в счетоводството България по фирмени регистрации

Услуги в счетоводството България по фирмени регистрации

Услуги в счетоводството България има голямо разнообразие. Но, като цяло стартирането на един бизнес у нас е част от тези услуги и изисква оформяне на документация по регистрация на самата новоучредена фирма в Търговския регистър в България. Тази дейност се извършва от специалисти и експерти в областта на правната дейност и счетоводството за физически лица или пък юридически. Стандартно регистрацията на фирми може да се раздели на две основни групи: регистрация на изцяло български фирми и учреждения и регистрация в страната на чуждестранни лица.

Регистриране на фирми с български произход – процедурата по регистриране на български фирми е стандартна. Днес всичко е по-улеснено и доверявайки се на един опитен счетоводител от реномирана счетоводна кантора, фирмите могат да бъдат спокойни за успешния си старт. Пълния набор от необходими документи се внася в Търговския регистър, като предварително сте обсъдили името на фирмата, началния и капитал, дейност,  съдружници, седалище и всички характерни за регистрацията неща. Последва регистрация и в НАП. Издава се Булстат номер и фирмата е регистрирана да извършва дейността си накратко.

Регистрация на фирми на чуждестранни лица в Българияуслуги в счетоводството България от този тип са все по-често явление. Днес, като част от Европа, страната ни е отворена към редица международни инвестиции, което налага и регистрацията на чуждестранни фирми у нас. Условно можем да разделим тази регистрация на физически лица от Европейския съюз, на такива намиращи се извън съюза и на фирми с дялово участие на чуждестранни съдружници. Документацията по регистрацията е почти идентична с тази подавана за българските фирми, но тук тя освен на български се оформя и на езика на чуждестранния гражданин регистриращ фирма у нас.

До тук ставаше въпрос за физически лица. Когато говорим за регистрация на юридически такива, нещата са малко по-различни. При регистрация на чуждестранното физическо лице в България, като основател на клон на чуждестранна фирма у нас или като съдружник в съществуваща българска фирма се изисква и следното: документ от страната на чуждестранното лице за неговото състояние в Търговския регистър в страната му. Съгласувано решение на съдружниците на чуждестранното юридическо лице, за откриването на фирмен клон в България.

 Услуги в счетоводството България се занимават редовно и качествено с подобен тип услуги по регистрация описани по горе. Те са рентабилното решение за всеки успешен бизнес старт. Така, че независимо дали сте българска или международна компания, доверете се на професионалистите.

Posted on Leave a comment

Счетоводство в България и договорните отношения на служителите

Счетоводство в България

Счетоводство в България и договорите на работниците в една фирма са взаимосвързани неща. Общо казано работата по графа човешки ресурси или ТРЗ е облечена и в своята счетоводна отчетност на заплатите, разходите по осигуровки от страна на работника и на работодателя, както и подаването, регистрацията и прекратяването на договори на работници. Всички тези договорни отношения и последващите стъпки към тях са специфична материя, която с помощта на професионална счетоводна кантора и професионалистите работещи в нея, са доста по улеснена задача.

Специфика на договорите у нас – Трудов или Граждански договор?

При счетоводство в България има два основни типа договорни отношения – единият е Трудов, а другия Граждански. Общо казано трудовият договор е облеченото в писмена форма постъпване на работника на работа в дадена фирма. Именно работодателя или упълномощените от него счетоводители са длъжни да изпратят уведомително писмо до НАП за сключен, изменен или прекратен трудов договор. Като цяло след сключването на този тип договор работника е длъжен до седмица срок да постъпи на работа, след като копие от договора му и завереното удостоверение от НАП му е връчено!

Тъй, като счетоводните кадри в реномираните агенции за счетоводство в България, боравят с електронен подпис и подават всички уведомления онлайн, то чакането по опашки в НАП е избегнато и всичко се случва много по-лесно за една фирма, която има голям набор от кадри например.

Гражданските договори са предпочитани в голяма степен от работодател и работник напоследък, защото са по „отворени“ така да се каже. В тях работодателя плаща за свършената от работника работа, а не за осем часов нормиран работен ден! За работникът пък няма фиксиране на работодател, работно място или време на работа – той може да изпълнява дейности по няколко граждански договора едновременно. Особеното при този тип договорни отношения е, че работника има право на осигуровки по здравни и социални пера, както и осигурителния му стаж се признава, но той не се води за трудов такъв. Също така всички платени болнични са за сметка на лицето работник, а не на работодателя!

Един такъв тип договор може да бъде за комисионна, за изработка, за поръчка, с характер на търговски управител или пълномощник. Като цяло договорните отношения на служителите в български и международни фирми у нас, според счетоводство в България са точно регламентирани от закона, но е нужно познание на материята, така че удачния вариант е абонамент за ежемесечни счетоводни услуги, включващ и  тази!

Posted on Leave a comment

Корпорации в България – правна основа и оформяне

Корпорации в България - правна основа и оформяне

Корпорации в България са по своята същност корпоративно оформени дружества. Те според българското законодателство могат да бъдат няколко вида, но винаги са оформени на база капиталово дружество и сформирането на начален и основен капитал. В едно корпоративно или капиталово дружество, членовете му носят ограничена отговорност пред закона. Винаги Търговския закон е този, който регулира регистрацията и дейността на корпорациите и различните партньорства. Според него има 3 правни форми за основа на корпорации в България – ООД (Дружество с ограничена отговорност, което може да е и ЕООД, тоест еднолично), АД (Акционерно дружество с дялов капитал и акционери) или КД (Командитно дружество отново с акции).

Корпорации в България могат да регистрират, както местни лица, така и чуждестранни инвеститори у нас. Именно за правната основа и регистрацията на едно такова корпоративно дружество се изисква познание на спецификата и избор на най-подходящият за сформиране на дружеството вариант. Консултацията при това корпоративно оформяне, неговата регистрация и оформяне на необходимите документи, както и последващи асистенции при банкови институции и държавни такива е необходимо да се извърши от адвокати. За да се оформи такъв род фирма има особености по дяловото разпределение, началния капитал, спецификата на съдружниците и ред други неща.

Така например при ООД или ЕООД имуществото на сформираното корпоративно дружество се записва в дяловата книга и е оформено, като дялове на съдружниците или създателя при ЕООД, който може да бъде и физическо частно лице, и държавно такова. При Командитните дружества съдружниците са много на брой и затова са разделени на две групи лица – едните с неограничена, а другите с ограничена отговорност според закона. За най-разпространената форма на корпорации в България – АД всеки съдружник внася капитал и получава съответния брой акции за него. Акциите са номинално и пазарно стойностни, като при печалба в края на годината се разпределят под формата на дивиденти.

Всичко това е материя, която носи специфичен характер и е строго регламентирана законово. Затова и сформирането на изцяло българска, смесена или чуждестранна корпорация у нас, изисква професионална намеса на правна кантора и специалистите и. Така целия процес ще бъде бърз, сигурен и най-вече правно издържан според законите в страната.

Posted on Leave a comment

Как се регистрира фирма в България?

Как се регистрира фирма в България

Регистриране на български фирми или как да учредим, регистрираме легално и накараме една компания да работи в страната? Основно закона за Търговията у нас се занимава с въпросите по регистрация и пререгистрация на фирми в страната. В него са заложени точките за регистрация на различни видове еднолични и дружествени фирми. Също така са посочени регулациите за регистрация на фирми от български лица или чуждестранни граждани съответно. Както може да се регистрира фирма в България, така и български предприемачи, могат да регистрират компании в чужбина. Всичко е въпрос на бизнес интереси, нива на данъци, документални пречки или ползи, както и пазарна изгода. В този материал, ще ви споменем основните стъпки по учредяването и регистрацията на една новосъздадена компания, която ще оперира в страната или правната й основа ще бъде регистрирана в България.

 Регистриране на български фирми – важни стъпки, които се предприемат

Основната информация, която е необходима за регистрацията на фирми в България е: какви могат да бъдат правните форми на една фирма, ползите от една или друга правна форма, както и стъпките за регистрация! По отношения на правната форма на една фирма, това най-добре се решава от учредителите. Ако сте еднолично лице, което няма нужда от партньори и управлява малък бизнес, то ЕТ е удачно за вас. От счетоводна гледна точка между ЕТ и ЕООД има значителни разлики, но като цяло и двете форми са удачни за един малък и среден бизнес.

Регистриране на български фирми, може да направите и под различни сдружения, като ООД, АД или пък търговско представителство, или клон на фирма в страната. Каквато и правна форма да изберете, първата стъпка от регистрацията на фирма в страната е запазването на име за вашата фирма. Така ще избегнете досадни повторения и най-добре ще се ориентирате за това в електронния сайт на Агенцията по вписванията! Втората стъпка от регистрацията е подготвянето на пакет документи, които за ООД например включват – Заявление за обстоятелства, Декларация на същата основа, Декларации за управител и съгласието за останалите съдружници с това и други. Счетоводните и адвокатски кантори изготвят перфектен набор от документи и правят Bulgarian company registration перфектно, така че е добре да се доверите на такава кантора!

Откриването на сметка, заплащане на такса за регистрацията, подаването на набора от документи, получаване на Удостоверение за вписване и фирмен печат са следващите стъпки от процеса по регистриране на български фирми, за да е всичко легитимно оформено. Процедурата е сравнително олекотена, а ползите да се регистрира фирма в България значителни, но все пак е добре да се доверете на професионалисти! Регистрирайте компанията си днес, за да изпитате ползите утре!

Posted on Leave a comment

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ

Целта на всяка фирма е да създава богатство. В оперативни условия това означава,  генериране на положителни парични потоци от успешна дейност, и могат да финансират нови инвестиции и обикновено са в състояние да наберат допълнителни парични средства, когато е необходимо.

Дори компании, които търгуват успешно, могат да предизвикат случайни парични дефицити, когато проектите пораждат случайни отрицателни парични потоци. Тези парични дефицити е необходимо да се финансират. Паричните дефицити могат да доведат до вземания на неоптимални инвестиционни и финансови решения.

Неоптималните инвестиционни решения биха включвали спиране на печеливши производства или подразделения. Печеливши инвестиционни проекти и неумение да се поддържа подходящо ниво на оборотен капитал. Неоптималните финансови решения биха включвали вземането на много скъпи заеми, подчинени на ограничителни условия, които биха могли да включват персонални гаранции от директорите, ограничения за инвестиране, за допълнително финансиране, ограничения върху директорските възнаграждения или спирания върху изплащане на дивидент.

Всички компании използват пари и банкови салда. Парите се използват, за да се плаща на кредиторите за суровините и другите изходящи суровини. Използват се, за да се плащат надници и заплати. Този паричен разход резултира в създаването на готова продукция, която се продава на клиентите, които накрая ни плащат в пари. За това парите са съществени за финансиране на цикъла на оборотния капитал. Парите се използват също за придобиване на дълготрайни активи, които се отписват в продължение на амортизационния им срок. Освен това парите са нужни, за да се плащат лихви върху заемите, данъци и дивиденти на акционерите.

Нетните оперативни парични потоци, свързани с дейността, се дисконтират с норма, която отразява риска на проекта. Сегашната стойност на проекта се сравнява с неговата цена или първоначалния инвестиционен разход.

Проекти с положителна нетна сегашна стойност са приемливи, защото те са създаващи богати възможности. Ако намалим равнището на инвестицията за която и да е група от оперативни парични потоци, увеличаваме нетната сегашна стойност. Едно увеличаване на оборотния капитал поставя в неизгодно положение сегашната стойност на един проект и може да бъде обстойно разглеждано.

Управлението на оборотния капитал често е напълно пренебрегвано в теорията за финансовия мениджмънт. Инвестиционните решения се базират върху изчисленията, затова инвестицията в оборотен капитал се отнася към прогнозите за паричните потоци на отделните проекти. Този подход е неподходящ, тъй като два проекта с положителни нетни сегашни стойности могат да имат сходни или много различни парични потоци.

Там, където структурите на паричните потоци са подобни, фирмата ще реализира случайни парични излишъци, които биха могли да бъдат инвестирани. Фирмата формира също и случайни парични дефицити, които трябва да бъдат финансирани.

Дори когато фирмите базират всички свои решения върху изчисленията на нетната сегашна стойност, поради наличието на парични излишъци и дефицити, ще трябва да бъдат взети допълнителни инвестиционни и финансови решения.

Posted on Leave a comment

Как да превърнем нашето хоби в печеливш бизнес

Как да превърнем нашето хоби в печеливш бизнес

Твърди се, че щастието се постига след като желанието се съчетава с умение. Съвършено вярно е, че хората се развиват и усъвършенстват, докато вършат любимите неща, които те обичат. Естествено, че е повече от чудесно за всеки от нас да печели пари докато се занимава с любимото си хоби. За съжаление, повечето хора смятат, че това е невъзможно и не желаят да променят начина си на мислене и да бъдат малко по-предприемчиви в живота. Защо наистина не опитаме да превърнем нашето хоби в печеливш бизнес, който води до доходоносна кариера и пълноценен живот.

Спорт – Ако обичате спорта и редовно спортувате, защо не опитате да превърнете любимото си хоби в начин за докарване на допълнителни доходи. Фитнес инструкторите, които са в отлично добра форма, имат уникалната възможност да ви научат  на много полезни неща, които бихте могли да използвате след това. Независимо по какъв спорт се увличате, можете съвсем спокойно да преминете курс на обучение и след това  да станете инструктор. Също така помислете за получаване на работа като треньор в училища и клубове.

Фотография – Всеки от нас, който добре борави  с камерата и е запленен от магията да пресъздава заобикалящата ни действителност, независимо дали от снимков материал или видео, просто може да се впусне спокойно в този бранш. Ако притежавате забележителни фотографии или авторски видеа, хората ще ви плащат добри пари за вашата работа. За да се изградите като добър професионалист, предлагайте първоначално услугите си на ниски цени и така бързо ще направите широк кръг от клиенти.

Дърводелство – Ако в къщи имате дърводелски машини и сръчни ръце, то тогава можете да използвате вашите умения за печеленето на пари от всичко това.  Много домашни и бизнес собственици все още ценят фината изработка на частните майстори и са готови да платят за ръчно изработени мебели, защото тук хем цената е по-ниска и здравината на изработената продукция е с доказано качество.

Музика – За някои хора музиката не е просто хоби – това е цялото им щастие  тук на земята. Ако и вие попадате в тази „меломан“ категория, то можете съвсем спокойно да предадете част от вашето щастие и на останалите, независимо дали с вашия глас или уроци по музика, отначало  в дома си или наемете студио и да работите от там.


Модa – Това е малко изненадващо, но тези, които съвестно следват най-новите тенденции и следят ревностно модата, чрез списания и екстравагантно облечени непознати, всъщност може да спечелят пари от тяхната любов към модата. Например, ако сте запалени почитатели на най-новите модни тенденции, съвсем спокойно може да станете лични стилисти, служейки като „глас на разума“ на клиент, когато става въпрос за неговия личен гардероб. Други модни фенове често правят големи блогове на тема мода, пишат книги, статии и др.


Печене и сладкарство – Започването на подобен бизнес изисква от вас да преминете през доста трудности по лицензиране и може би ще се наложи кухненски ремонт, за да се достигнат държавните стандарти, но на финала всички ваши трудности ще бъдат възнаградени. Започнете като начало да предлагате на вашите приятели и семейството да тестват печените изделия и след това да предлагате продуктите си из квартала и града.

Писане – Ако сте писател или обичате да творите, имате идеи и искате вашата мисъл да достигне до широка аудитория, защо не разгледате възможността за започването на онлайн блог или да пишете срещу заплащане.  Знайте, че парите няма да завалят веднага, тъй като писането отнема известно време, а също така трябва да се изгради и читателски кръг около вас.


Колекция – Много хора трупат през годините всякакви вехтории в къщата си и в  един момент, като се завъртят, чак тогава разбират колко много и непотребни неща имат. Не ги изхвърляйте просто така! Има много старомодни колекционери, за които вашите на пръв поглед ненужни вехтории, за тях може да имат доста солидна стойност.  Затова вие трябва да имате задълбочено познание за стойността на „стоките”, от които мислите да се отървете. Можете да продавате вашите „съкровища” онлайн или да създадете малък антикварен магазин.


Почистване – За някои хора косенето на тревни площи, копането и плевенето на градината е страхотно занимание, а също така почистването на дома, миенето на прозорци, пода и т.н. се е превърнало в истинско удоволствие – докато за други, всичките тези неща са неприятна и скучна работа, дори да не кажем неприятно и отвратително занимание. Ако сте човек, който всъщност обича чистотата и му  е приятно да прави всички тези неща, вие ще откриете вашите услуги и много скоро ще бъдете оценени. Публикувайте безплатни обяви или реклами на различни места и в интернет пространството и съвсем скоро  ще се радвате на много нови клиенти.

Posted on Leave a comment

Превод на пари от и към чужбина, кой е най-изгодния вариант?

Превод на пари от и към чужбина, кой е най-изгодния вариант?

Превод на пари от и към чужбина се прави всекидневно! Реално погледнато от началото на демокрацията до сега, емиграцията в чужбина е огромна и съответно превеждането на пари от или към други страни е голямо. За да не губим голяма част от средствата си, които изпращаме или получаваме е добре да сме запознати, как да правим паричните си преводи максимално най-изгодно.

Превод чрез Easy Pay, Western Union или Money Gram.

Тази опция отдавна се наложи на пазара, но с течение на времето се оказа една от най-нерентабилните и скъпо платени средства за превод. И трите компании масово се използваха в миналото за бърз паричен превод, но таксите им начислени на превежданите суми са твърде високи, а и обменните им курсове са винаги в ущърб на клиента.

Банков превод на пари от и към чужбина.

Банките донякъде се появиха на хоризонта, като по-изгодния вариант за превод на парични средства, но условията за превод са много различни и отново може да се окажете в неизгодна позиция! Ако банката, от която получавате пари, има кореспондираща сметка в банката, от където са изпратени парите е най-добрият вариант и за изпращач, и за получател! При него няма да плащате всичките такси за преминаването на превода от една сметка в друга, докато достигне до вас. Но пък тази опция рядко се среща, а и обменните курсове на банките, никога не са в полза на клиента. Освен това не забравяйте и таксата SWIFT.

PayPal преводи.

Преводите с тази интернет система са удобни. Тя е най-популярната до момента и таксата ви за превод е съответно само 2 долара или евро. Това е така, ако и двете страни имат акаунти в системата. Таксата, която се плаща е за прехвърлянето на паричния превод от акаунта ви в системата към банкова сметка! Основен недостатък тук е, че прехвърлянето изисква най-малко 6 работни дни, а и обменните курсове пак не са във ваша полза.

Transfer Wise.

Това е най-новата система за превод на пари от и към чужбина. Недостатъкът й е, че все още обхваща малко страни в света, но пък за сметка на това ползва кореспондиращи банкови сметки в страните на изпращача и получателя, открити на нейно име. Така плащате за превеждането или получаването на пари само 0,5% такса от сумата на превода. Всичко е бързо и лесно, и обменния курс който се ползва е винаги средния за деня в държавата адресант!

Posted on Leave a comment

Инвестиране в България и особеностите му

Инвестиране в България

Инвестиране в България е сфера, която напоследък се разрасна изключително много. Именно поради благоприятния пазар на труда и развитието у нас, много чуждестранни фирми откриха свой клонове на фирми в страната. Естеството на инвестицията не се свежда само до откриване на фирма, която да работи и произвежда, да предлага, услуги или стоки – но и в това да инвестираш на имотния пазар например. Така в големите градове у нас инвестиране в България претърпя своя пик, след като редица чужди фирми подеха проекти по построяването на нови и модерни офис сгради.

За да се случи гладко целия процес по инвестирането, от игла до конец така да се каже, той трябва да бъде облечен в правилната си финансова, правна и счетоводна форма най-малкото! Именно тук идва да се изяви и ролята на големите рентабилни компании за счетоводни услуги и финансови консултации. В тях работят специалисти, които добре познават материята на международното право и счетоводство. Освен в имоти, строителство и учредяване на фирми, един чуждестранен инвеститор може да инвестира в страната и на капиталовия пазар. Опциите са редица, след като вече и финансирането от Европа се намеси, страната ни се разви в положителна насока.

На фона на общия поглед над инвестиране в България, може да се включат и международни инвестиции от трети страни извън Европа. Преместването на различни по естество бизнеси от така наречените трети страни има редица ползи – по-ниски данъци у нас, по-професионална работна ръка и ползване на възможността да станат част от голямото Европейско семейство и да ползват облагите от това. За да се направят подобен род инвестиции на българския пазар реалност, то са нужни уменията на професионален екип от правни консултанти, счетоводни експерти, финансови такива и прочие. Да се извърши регистрация на фирма, данъчно планиране, банкови партньорства и всичко необходимо за сигурния старт на един бизнес в страната.

Инвестиране в България е привлекателна опция, която не бива да се пропуска от компаниите в Европа и извън нея. Тук пазарът е все още млад и търпи промени, но е много по-гъвкав и предлага редица реални възможности за печалба. Благодарение на трайното си присъствие в Европейския съюз, който до голяма степен отвори пазарите ни за инвестиции, днес България е място благодатно за всякакъв род бизнес.