Posted on Leave a comment

Процесът на управлението

Процесът на управлението

Първата задача на мениджърите е да се съсредоточат върху решението какво да правят. Това включва установяването на модела на изпълнение или планирането на работата, която трябва да бъде извършена. Обединяването на влиянието на външните фактори със средствата и целите на организацията (например борбата за пазари с размера на доходите), ще осигури постигането на съответните цели.

На второ място мениджърите вземат решение как да го извършат; с други думи как да организират, за да се установи желаният ред и функции и да определят своя дял за постигането на дадената цел. На този етап мениджърът трябва да се съсредоточи върху избора на хората, които ще образуват бригадите; да ги обучи да извършват съответната работа; да формира органи за управление и отговорност и финансово-отчетни отношения, като осигури и разпредели необходимите материални и финансови ресурси.

На трето място излиза грижата за директното изпълнение. Всъщност вниманието се насочва към ръководството на служителите по най-ефективния начин. На този етап, например, администраторът трябва да концентрира вниманието си върху подобряването на мотивацията на работника и сътрудничеството между групите и трябва да прецени внимателно дали неговият стил на ръководство отговаря на целите.

Четвъртата дейност, в която мениджърите се включват е оценката на извършената работа. Това е контролна функция, която за администраторът, включва оценката на извършената индивидуално или групова работа, изследване на финансовите показатели за ефективност и експедитивност и проучване на някои проблеми, които могат да се появят при координацията, разпределението на ресурсите и междуличностните отношения.

И, накрая, вниманието се съсредоточава върху необходимостта от възможни промени. Приспособяването към промените засяга всички предшестващи дейности – планове, цели, селекция на служителите и квалификация, мотивация, групово поведение и контролни системи.

Според значимостта им може да се определи кои фактори и дейности се нуждаят или не от промяна за пълно достигане на целите. Трябва да се посочи, че четирите дейности – планиране, организиране, ръководство и контрол, които определихме като функции на мениджмънта са особени дейности. Промяната само в една от тях оказва влияние на всяка от останалите управленски функции, поради което те не са самостоятелни дейности.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *