Posted on Leave a comment

Създаване на бизнес в България – започване на бизнес в България от чужди и български граждани

Създаване на бизнес в България – какво е нужно да знаем?

Създаване на бизнес в България или учредяването, регистрацията и сформирането на фирма в страната. Има няколко неща, които e добре да знаете преди да пристъпите към регистрацията на фирма в България. Първото е правната форма на вашето търговско дружество. Разликите между ООД, АД, СД и други са значителни. Нужна е задължителна консултация с правна кантора по въпроса! Но нека видим малко повече за регистрацията на фирми в страната от български и чужди инвеститори.

Създаване на бизнес в България – какво е нужно да знаем?

Избора на правна форма е първото нещо, с което се сблъскват бизнес предприемачите у нас. Обикновено най-популярните търговски дружества в страната, които се използват при регистрация са ООД, АД и производните им ЕАД или ЕООД. Те са типично капиталови дружества, но чуждестранните граждани бизнесмени могат да открия търговски клон в страната или представителство. Там нещата са свързани с дъщерните фирми и управлението им. След, като сте избрали вид правна форма за фирмата си, създаване на бизнес в България се сблъсква с избора на име за фирмата. Можете да го запазите, като за това заплащате такса, а може и да погледнете в електронния търговски регистър, дали вашето име е свободно и да отидете да се регистрирате с него!

Ако избора ви за дружество с търговска цел е ООД или ЕООД, защото има минимален начален капитал и ограничена отговорност, то откриването на сметка в банката е задължително. В нея ще внесете началния капитал, който за ООД е 2 лева минимум. Тук има една уловка – можете единствено с вносната бележка да докажете наличието на сметка и капитал! Не е нужно Удостоверение за внесен начален капитал, което банката ще ви таксува солено! Създаване на бизнес в България продължава с подаването на документите за регистриране на компания. Един съвет, специализирана кантора ще ви ги и изготви най-добре, поради простата причина че е запозната със законите.

Освен това днес електронното подаване на документите за регистрация е свързано с редица облекчения, които e хубаво да знаете. Единствено легализирана кантора с валиден електронен подпис, може да подава електронни документи, затова ползвайки я – спестявате такси! Документите на хартия могат да се подават във всички бюра на Агенцията по вписванията, не е нужно те да са подадени по адресна регистрация на търговското дружество. Подадените документи се обработват в три работни дни и електронно, може да видите дали сте регистрирали фирма в България за целите на бизнеса си.

Създаване на бизнес в България за чужди граждани има малко повече особености. Самата фирма може да се регистрира от разстояние или на място. Дистанционната регистрация е свързана с процедури по издаване на пълномощно и заверка на спесимент, което е изпълнимо все пак. При директната регистрация на фирма у нас от чуждестранни лица, главната особеност е изготвянето на документи по регистрацията на два езика и заверката им в нотариат. Създайте бизнес в България днес и спечелете от многото му ползи за в бъдеще!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *