Posted on Leave a comment

Някои важни черти на българския бизнес и фирми

Някои важни черти на българския бизнес и фирми

Българската фирма и особеностите на бизнес средата в страната

Бизнес средата в България значително се промени и подобри, след като излязохме на картата на Европа, като една пълноправна страна членка на съюза. Пазара е отворен, конкурентен, а условията за развитие на бизнес повече от добри – налице са ниско данъчно облагане, значителни счетоводни облекчения и квалифицирана работна ръка. В този ред на мисли много чуждестранни инвеститори, започнаха да реализират бизнес у нас. Но все пак регистрирането на фирма в страната, учредяването й под някаква правна форма и попълването на необходимата документация – са неща от жизненоважен характер, за да стартира един бизнес проект в страната. Накратко ще разгледаме някои от правните форми, за да се реализира една българска фирма.

Bulgarian company – основни черти на бизнеса и фирмите в България

От гледна точка на законодателството и по-точно на Търговския закон, търговските фирми у нас принадлежат на физически или юридически лица. Търговските дружества са най-често срещаната форма, под която един бизнес стартира в рамките на страната. Те имат редица разновидности, с чийто особености е добре да ви запознаят квалифицирани лица по право и счетоводна отчетност най-малкото. Две по-малко популярни търговски дружества са така наречените събирателни и командитни дружества (СД и КД). Затова ще наблегнем на техните особености, които са малко известни, за разлика от ООД, АД и ЕТ например, при българската фирма.  

Българска фирма под формата на СД или КД са персонални дружества най-общо казано. При този вид дружества е много важен личния труд на всеки един от участниците в бизнеса. Накратко личните, професионални и бизнес качества на съдружниците работят за целите на дружеството им. Особеното тук е, че всеки съдружник носи еднаква солидарна отговорност в персоналното дружество – с личното си и фирмено имущество! Името на подобни фирми задължително съдържа името на единия или повече от съдружниците в тях. Често в бизнеса Bulgarian company под тази форма използват съкращението „с-ие“. КД е разновидност на СД с разликата, че при него съдружниците са два вида. Едните носят неограничена солидарна отговорност, докато другите носят отговорност до размера на дела си в дружеството. Има и една по-особена правна форма на дружество – КДА, която ползва правилата за учредяване на АД, като се издават акции на съдружниците с ограничени отговорности.

Български фирми са търговски дружества даващи широк спектър от бизнес опции и съответните ползи. Затова регистрирайте компания в България днес, но заложете на професионализма, за да печелите в последствие!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *