Posted on Leave a comment

Наемане счетоводител в България за финансова и банкова консултация

Наемане счетоводител в България за финансова и банкова консултация

Наемането на счетоводител в България е оправдана и специфична услуга. Днес бизнеса е динамичен, затова и самото счетоводство е динамично. С оглед на доброто водене на счетоводството на една фирма е нужно да се доверим на доказани професионалисти в бранша, като тези от реномираните счетоводни къщи и консултантски агенции.  Независимо от вида на бизнеса и сферата му, то теоретичните и практически умения в управлението на данъците и счетоводството са нужни, той да се развива и да е конкурентен. Всяко ООД, ЕООД, ЕТ или пък АД са сложни бизнес структури, чийто ефективно управление на финансовия ресурс и свиването на разходите – водят до по-голяма вероятност за успешно развитие.

Какво представлява финансовата и банкова консултация за една фирма?

Днес у нас, както и по света, и в частност в Европа потреблението е доста по-свито, поради кризите, които връхлитат пазара. В тази силно конкурентна среда една фирма има един единствен шанс да върви напред и той е доброто финансово планиране! За да има фирмата такова планиране и е нужен поне един експерт счетоводител в България, защото все пак се развива в България, въпреки че може и да е чуждестранна фирма. Финансовото планиране до голяма степен е планиране на данъчното управление и на динамична счетоводна отчетност. Една от стъпките по оптимизация на структурата на компаниите е тяхната структурна промяна. Така наместо да плащат за обемен счетоводен отдел, е по-добре да се доверят на външни счетоводни експерти! До голяма степен финансовия резултат за фирмата се повлиява от тази стъпка, а и външните специалисти се занимават с динамично счетоводство, което днес се налага все повече.

Като цяло финансовото планиране е част от допълнителните и безплатни услуги на един счетоводен абонамент, който е ежемесечен. Винаги и по всяко време фирмата е обезпечена относно финансово управление и консултации от експерти в областта на финансите. Портфейла с активи се управлява по най-добрият и рентабилен начин. Спрямо банковата консултация, тя също е допълнителна счетоводна услуга на счетоводител в България от счетоводна организация. Тук фирмата е покрита по параметри, като откриване на банкови сметки, договаряне на условия по лизинги и кредитиране, онлайн банкиране, помощ при участие в държавни поръчки, търгове и други.

Наемането на външен счетоводител в България, който е доказал се професионалист в една реномирана счетоводна кантора е най-доброто решение за динамичния бизнес днес. Само така изпреварвате конкуренцията и има 24/7 експерти на ваше разположение.

Posted on Leave a comment

Услуги в счетоводството България по фирмени регистрации

Услуги в счетоводството България по фирмени регистрации

Услуги в счетоводството България има голямо разнообразие. Но, като цяло стартирането на един бизнес у нас е част от тези услуги и изисква оформяне на документация по регистрация на самата новоучредена фирма в Търговския регистър в България. Тази дейност се извършва от специалисти и експерти в областта на правната дейност и счетоводството за физически лица или пък юридически. Стандартно регистрацията на фирми може да се раздели на две основни групи: регистрация на изцяло български фирми и учреждения и регистрация в страната на чуждестранни лица.

Регистриране на фирми с български произход – процедурата по регистриране на български фирми е стандартна. Днес всичко е по-улеснено и доверявайки се на един опитен счетоводител от реномирана счетоводна кантора, фирмите могат да бъдат спокойни за успешния си старт. Пълния набор от необходими документи се внася в Търговския регистър, като предварително сте обсъдили името на фирмата, началния и капитал, дейност,  съдружници, седалище и всички характерни за регистрацията неща. Последва регистрация и в НАП. Издава се Булстат номер и фирмата е регистрирана да извършва дейността си накратко.

Регистрация на фирми на чуждестранни лица в Българияуслуги в счетоводството България от този тип са все по-често явление. Днес, като част от Европа, страната ни е отворена към редица международни инвестиции, което налага и регистрацията на чуждестранни фирми у нас. Условно можем да разделим тази регистрация на физически лица от Европейския съюз, на такива намиращи се извън съюза и на фирми с дялово участие на чуждестранни съдружници. Документацията по регистрацията е почти идентична с тази подавана за българските фирми, но тук тя освен на български се оформя и на езика на чуждестранния гражданин регистриращ фирма у нас.

До тук ставаше въпрос за физически лица. Когато говорим за регистрация на юридически такива, нещата са малко по-различни. При регистрация на чуждестранното физическо лице в България, като основател на клон на чуждестранна фирма у нас или като съдружник в съществуваща българска фирма се изисква и следното: документ от страната на чуждестранното лице за неговото състояние в Търговския регистър в страната му. Съгласувано решение на съдружниците на чуждестранното юридическо лице, за откриването на фирмен клон в България.

 Услуги в счетоводството България се занимават редовно и качествено с подобен тип услуги по регистрация описани по горе. Те са рентабилното решение за всеки успешен бизнес старт. Така, че независимо дали сте българска или международна компания, доверете се на професионалистите.